free bootstrap theme

OMT

Ortopedisk manuell terapi (OMT) är ett specialistområde inom sjukgymnastiken där man utgår från en helhetssyn och gör en analys av patientens sjukhistoria, smärt- och funktionsstatus, vari det ingår manuellt utförd undersökning och behandling av leder, muskler och nerver i rygg och extremiteter.

Behandlingen kan bestå av smärtlindrande, rörelseökande och stabiliserande åtgärder som mjukdelsbehandling, muskeltöjning, mobilisering, manipulation och stabiliseringsträning.

Subakut kompletteras den manuella behandlingen med specifikt riktad funktionsträning under handledning och som egenaktivitet, i syfte att förhindra återfall, som en del i den medicinska uppföljningen.

Kai Persson

Legitimerad sjukgymnast

Kontakt

Telefon: 0736-44 23 21

Mail: Kai@fysiomega.se

Adress

Jönköpingsvägen 12

566 31  HABO