develop your own website

Om företaget

Kai Persson legitimerad sjukgymnast sedan 1999 då jag tog min examen i Linköping. Nystart av Fysiomega sjukgymnastik den 1/3 2009. Samverkansavtal med Landstinget den 1/1 2013.

I verksamheten ingår metod- och kvalitetsutveckling samt utvärdering. Åtgärder i förebyggandet eller habiliterande/rehabiliterande syfte bygger på en bedömning och analys av patientens/klientens kroppsliga förutsättningar och problem. Sjukgymnastisk verksamhet inkluderar alla åldrar och inrymmer ett brett spektrum av funktionsstörningar avseende rörelse- och stödjeorganen, centralt och perifert nervsystem, andning och cirkulation, psykosomatik samt psyke.

Utöver detta är mina kompetensområden ortopedisk manuell terapi (OMT), kroppsakupunktur, öronakupunktur.

Min målsättning är att ge patienterna ett professionellt bemötande, god tillgänglighet och hög kvalité på behandlingen.

Jag innehar patient och ansvarsförsäkring. Jag har tystnadsplikt och arbetar efter etiska regler. Innehar F-Skattesedel.


Kai Persson

Legitimerad sjukgymnast

Kontakt

Telefon: 0736-44 23 21

Mail: Kai@fysiomega.se

Adress

Jönköpingsvägen 12

566 31  HABO